Sök
logo-2013_AAA_sv
HemProdukterLösningarProcesserKundserviceNedladdningarFöretagetKontakt

Kvalitets- och miljöpolicy
 • Permanova Lasersystem AB utvecklar, tillverkar och installerar robotiserade lasersystem för metallbearbetning inom industrin, för att höja produktivitet och produktkvalitet hos kunden.
 • Våra produkter och tjänster skall uppfylla våra kunders förväntningar, myndigheternas krav och relevant lagstiftning, vara av jämn och hög kvalitet.
 • Vår ambition är att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt redan från början och därigenom förebygga negativ miljöpåverkan samt öka nöjsamheten hos våra kunder.
 • Vi skall alltid uppfylla ingångna överenskommelser med våra kunder - interna såväl som externa.
 • Vi skall förbättra vår totalkvalitet och miljöprestanda genom samarbete med kunder och leverantörer samt utbildning av vår personal.
 • Vi uppmuntrar till ett ständigt förbättringsarbete där samtliga anställda har möjlighet att utvecklas i sitt samarbete.
 • Vi är var och en tillsammans ansvariga för kvaliteten och miljön i vårt arbete. Våra gemensamma insatser och engagemang är en förutsättning för att vi skall nå våra kvalitets- och miljömål.

  Mölndal 2011-01-01            Ulf Sandström, VD


  Permanova är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Se Kvalitets- och miljöcertifikat PermanovaLasersystem AB.pdf 

Kontaktinformation
Marine Repfennig
Tel: 031 706 1976
Mobil: 0703 41 94 29
e-mail: marine.repfennig

(lägg till @permanova.se efter e-mailnamnet) Permanova Lasersystem AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, Tel: 031 706 1980, Fax: 031 86 46 12, e-mail: info